ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA BREŽICE

 

NAMEN  energetsko svetovalne pisarne - ESP Brežice je

dvig zavesti in odnosa do racionalne izrabe vedno dragocenejše energije.

Učinkovitost rabe energije skušamo doseči z izvajanjem STROKOVNEGA, NEODVISNEGA in BREZPLAČNEGA svetovanja za gospodinjstva na področju vseh treh  posavskih občin (Sevnica, Krško, Brežice).

 

Delovanje energetsko svetovalne pisarne omogoča

            MOPE-AURE, ki zagotavlja strokovne svetovalce z licenco GI ZRMK ter

                                    Občina Brežice, ki zagotavlja prostore in lokalno promocijo.

 

Prostori lokalne ENSVET pisarne so

nasproti občinske stavbe v Brežicah CPB 11 3.nadstropje

 

Svetovanje poteka  

                        zaenkrat vsak TOR in ČET od 16:00 do 18:00 ob predhodnem dogovoru

 

Svetovanje izvajata

            dva usposobljena energetska svetovalca s pooblastilom AURE:

 

                        Marko Pirc dipl.inž.el.            (051/344 633)

                                                               Matej Lesinšek dipl.inž.str.   (041/659 869)

                                                  

Opis poteka svetovanja

1.       stranka si rezervira termin - dan in uro svetovanja in opiše področja interesa

2.       na svetovanje naj občan prinese vso dokumentacijo o objektu

3.       na osnovi podatkov naredimo analizo rabe energije vašega gospodinjstva

4.       ocenimo možne prihranke z določenimi ukrepi

5.       preveri se ekonomičnost izvedbe možnih ukrepov ter vračilna doba investicije

6.       pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, katerega izvod pošlje stranki na dom, drugega pa vodstvu ENSVET na GI ZRMK v arhivo in strokovno presojo

 

Bistvena področja svetovanja so

1.       ogrevanje:

-          izbira energenta - primerjava lastnosti in cen (v pripravi)

-          zamenjava kotla

-          priprava tople vode

2.       toplotna izolacija objekta:

-          toplotno izolacijske fasade

-          izolacija podstrešje, mansarde

-          izbira energetsko učinkovitih oken

3.       obnovljivi viri energije:

-          sončna energija

-          geotermalna energija

-          lesna biomasa

-          veter

4.       informacije o možnostih pridobitve  finančnih vzpodbud:

-          državne in občinske subvencije za OVE in ZP

-          ekološki krediti

Trenutne najbolj aktualne področja svetovanja:

1.       plinifikacija področja - lastnosti, pogoji, strošek

2.       uporaba lesne biomase (najceneje) - kotli na polena, lesne sekance in peletke

3.       uporaba sončnih kolektorjev in toplotnih črpalk

4.       toplotno izolacijske fasade

5.       izolacija bivalnih podstrešij - mansard

 

Kar se priporoča občanom:

1.       Zemeljski plin: DA priklop na objekt takoj; ker pa je cenovno izenačen s kurilnim oljem naj se zamenjava z novim kotlom v objektu izvede, ko stari kotel dotraja

2.       Toplotno izolacijska fasade naj ima vsaj 8-10 cm toplotne izolacije, priporočamo izvedbo preverjenega SISTEMA, ki ga vgradi pooblaščen izvajalec in z garancijo

3.       Bivalno podstrešje: 20-25cm TI in pravilno sestavljena. konstrukcija, ki "diha"

4.       Vgradnja obnovljivih virov energije npr. sončne sprejemnike energije - SSE, toplotne črpalke - TČ,… (letni prihranek okoli 400l olja)

 

Vprašanja za energetsko svetovalno pisarno lahko pošljete tudi na elektronski naslov  in odgovor boste prejeli po pošti (v pripravi).

 

Za gibanje energetskih tokov v zgradbi si lahko ogledate grafični prikaz z osnovnimi informacijami o ustreznih sistemih. (v pripravi).

 

Za občane Posavja smo pripravili tudi trenutno aktualno primerjavo CEN različnih energentov, ki jo bomo obnavljali v skladu z gibanji cen na tržišču(v pripravi).

 

Postopek pridobitve vseh dovoljenj in približne cene prehoda na novi energent - zemeljski plin (v pripravi).

Plinifikacija v Posavju: Brežice, Krško, Sevnica (trenutna izvedba in plan  širitve v prihodnosti - v pripravi)

 

 

Za občane Posavja pripravil vodja energetsko svetovalne pisarne Brežice

 

                        Marko Pirc dipl.inž.el

                        Energetski svetovalec